พักผ่อนไม่เพียงพอ วิธีแก้ บรรเทาเป็นอย่างไร เพราะการผลกระทบของการนอนหลับไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเรา หากคุณนอนไม่พอ ควรต้องรู้

พักผ่อนไม่เพียงพอ วิธีแก้ บรรเทาเป็นอย่างไร

การนอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการนอนไม่พอ ไม่ใช่แต่จะมีผลต่อคุณภาพของการทำงาน และความเหนื่อยล้าเท่านั้น ประเด็นสำคัญประการหนึ่ง ที่ยังถูกมองข้ามคือ ผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของเรา ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงความเชื่อมโยง ที่ซับซ้อนระหว่างการอดนอน กับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง โดยเน้นย้ำถึงสาเหตุ ที่การละเลยต่อการนอนหลับ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา มากกว่าที่เราคิด

ผลกระทบต่อการ พักผ่อนไม่เพียงพอ

ก่อนที่จะทราบถึงผลสะท้อน ของการนอนหลับไม่เพียงพอต่อภูมิคุ้มกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่า การทำงานที่ซับซ้อนของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ นี้เป็นกลไกหลักในการป้องกันร่างกายของเรา จากเชื้อโรค ไวรัส และผู้บุกรุกอื่นๆ ระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานได้ดี ก็จะเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการรักษาสุขภาพโดยรวม และป้องกันการเจ็บป่วยได้อีกด้วย

การนอนหลับ เชื่อมโยงต่อระบบภูมิคุ้มกัน

การวิจัยแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่า การนอนหลับมีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนและควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน ในระหว่างช่วงการนอนหลับต่างๆ ร่างกายจะสร้างกระบวนการ ที่มีส่วนช่วย ในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น การผลิตไซโตไคน์(Cytokine) ซึ่งเป็นโปรตีนที่สำคัญ ต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อเราอดนอนมากเกินไป มันจะไปขัดขวางกระบวนการ การทำงานของภูมิคุ้มกัน และมันจะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง

สารไซโตไคน์ จะถูกสร้างในขณะที่เรานอนหลับสนิท(ห้วงการหลับลึก)

ไซโตไคน์(Cytokine) หรือที่มักเรียกกันว่า สารส่งข่าวของระบบภูมิคุ้มกัน มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการประสานการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ต่อการติดเชื้อและการอักเสบ ผลการศึกษาพบว่า การผลิตไซโตไคน์บางชนิด จะได้รับอิทธิพลโดยตรง จากคุณภาพและระยะเวลาในการนอนหลับ การนอนหลับไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้การผลิตโปรตีนชนิดนี้ลดลง ส่งผลให้ร่างกาย ไม่มีความพร้อมในการต่อสู้กับเชื้อโรค หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

นอนไม่พอ ทำให้เม็ดเลือดขาว ชนิด NK Cell ลดลง

เซลล์เม็ดเลือดขาว NK Cell เป็นหน่วยทหารเอกของระบบภูมิคุ้มกัน มีหน้าที่ในการระบุ และกำจัดผู้บุกรุกที่เป็นอันตราย การอดนอนเรื้อรัง จะมีความเชื่อมโยงกับการลดจำนวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่สำคัญเหล่านี้ ผลที่ตามมาก็คือ บุคคลที่นอนหลับไม่เพียงพอแบบต่อเนื่อง คนๆนั้นก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วยมากขึ้น

NK Cell ลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส:

ความสัมพันธ์กันระหว่างการนอนหลับไม่เพียงพอ กับความไวต่อการติดเชื้อไวรัสนั้น เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ มีการศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่จงใจสัมผัสไวรัส แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่นอนหลับน้อย มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อและมีอาการรุนแรงมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่พักผ่อนเพียงพอ เหตุเพราะ NK Cell เป็นด่สนแรกของการป้องกันการติดเชื้อไวรัส สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนอนหลับที่เพียงพอ ในการเสริมสร้างการป้องกันของร่างกายจากภัยคุกคามจากไวรัสทั่วไป

นอนไม่พอ เพิ่มความเครียด แล้วปิดกั้นการทำงานของภูมิคุ้มกัน

การอดนอน จะทำให้ฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมา เช่น คอร์ติซอล แม้ว่าฮอร์โมนเหล่านี้ มีความสำคัญในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นในทันที แต่การที่ฮอร์โมนเหล่านี้ เพิ่มขึ้นเป็นเวลานานๆ เนื่องจากการนอนไม่หลับเรื้อรัง มันสามารถที่จะกดระบบภูมิคุ้มกันได้ เกิดความไม่สมดุล ระหว่างฮอร์โมนความเครียด และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันถูกรบกวน จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น และความสามารถในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ก็จะมีประสิทธิภาพที่ลดลง

หลับไม่พอ ผลกระทบต่อประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนลดลง

ประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีน อาจได้รับอิทธิพลจากคุณภาพการนอนหลับด้วย ผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ มีแนวโน้มที่จะสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ต่อวัคซีนที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มผลในการป้องกันโรค ในทางตรงกันข้าม คุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี อาจมีผลทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ส่งผลให้บุคคลนั้น มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จากความสามารถในการป้องกันโรคลดลง

การหลับไม่เพียงพอ ก่อนเกิด ภาวะการอักเสบเรื้อรัง ของร่างกาย

การอดนอนเรื้อรัง มีความเกี่ยวข้องกับการอักเสบ ที่เพิ่มขึ้นในร่างกาย ซึ่งในทางกลับกัน จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาของภาวะเรื้อรังต่างๆ กระบวนการอักเสบ มีบทบาทในสภาวะต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และโรคภูมิต้านตนเอง การนอนหลับไม่เพียงพอ ยังทำให้เกิดภาวะอักเสบ ซึ่งอาจทำให้ปัญหาสุขภาพเหล่านี้รุนแรงขึ้นได้ การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ที่ผิดเพี้ยนไป

นอนไม่หลับเรื้อรัง ทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ ก่อให้อาการกำเริบมากขึ้น

นอนหลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ มีผลทำให้เกิดการอักเสบตามอวัยวะของร่างกาย ก่อเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่น ถ้าข้ออักเสบก็จะเป็น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ถ้าตับอ่อนอักเสบก็จะเป็น เบาหวานชนิดที่1 ไตอักเสบ ก็จะเป็นโรคไตรั่ว ผิวหนักอักเสบ ก็จะเป็นโรคสะเกิดเงิน กล้ามเนื้ออักเสบ ก็จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น หรือหากอดนอนขณะเป็นโรค ก็จะทำให้โรคกำเริบ และส่งผลให้ยากต่อการรักษา เป็นๆ หายๆ

พักผ่อนไม่เพียงพอ วิธีแก้ บรรเทาคือ การเพิ่มภูมิคุ้มกัน

บางคนอดนอนเพราะอาชีพ หรือความจำเป็น ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บางคนนอนไม่หลับเพราะโรคเรคียด คนส่วนมากรู้ว่า การนอนหลับไม่เพียงพอ มีผลต่อการเกิดโรคของร่างกาย แต่หาคุณยังแก้ไขไม่ได้ แนะนำให้คุณบรรเทา ด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันเข้าไปช่วย ภูมิคุ้มกัน เพิ่มกันได้ได้

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส

ใช้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่ม NK Cell ได้ 437% แก้ปัญหาของคนที่มี ภูมิคุ้มกันตก ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุ ผู้ที่นิยมใช้ส่วนมากก็คือ ผู้ป่วยมะเร็ง คนติดเชื้อไวรัส คนเป็นโรคเอดส์ เพราะโรคเหล่านี้เกิดได้กับคนที่ มีภูมิคุ้มกัน NK Cell ต่ำ

+การรับประทาน วันละ 2-3 แคปซูลต่อวัน ก่อนอาหาร (ห้ามใช้กับคนปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะ)

ขนาดบรรจุ 90 แคปซูลต่อขวด ราคา 3,320 บาท ราคาสมาชิก 2,540 บาท ฟรีค่าส่ง

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

ใช้เน้นหนักในทาง ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน เพราะได้มาจาก ภูมิคุ้มกันธรรมชาติแท้ 100% มีหน้าที่ สอนภูมิคุ้มกัน ให้รู้จักเชื้อโรค สอนการต่อสู้กับเชื้อโรค และมอบข้อมูลการจดจำต่อร่างกาย เหมาะกับ คนที่เป็น โรคภูมิแพ้ หรือ กลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งหมด เพิ่ม NK Cell 283%

+การรับประทาน วันละ 2-3 แคปซูลต่อวัน ก่อนอาหาร (ห้ามใช้กับคนปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะ)

ขนาดบรรจุ 60 แคปซูลต่อขวด ราคา 2,420 บาท ราคาสมาชิก 1,850 บาท ฟรีค่าส่ง

ไปหน้าแรก

Loading

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x