ภูมิคุ้มกัน กับ เชื้อโรค เป็นสิ่งคู่กัน ถ้าร่างกายรู้จักกับเชื้อโรค คุ้นเคยกับเชื้ออยู่เป็นประจำ ภูมิคุ้มกันของคุณก็จะสู้กับ เชื้อโรคได้

โรคระบาด สงครมระหว่าง ภูมิคุ้มกัน กับ เชื้อโรค

        เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ด้านสุขภาพ มีการพัฒนาไปมาก มนุษย์รู้จักเชื้อโรค เกือบทุกชนิด รู้นิสัย รู้การทำให้เกิดโรค รู้วิธีการหลีกหนี ไม่ให้เจอเชื้อโรค  และรู้วิธีกำจัดเชื้อโรค เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บเจ็บป่วย

       แต่พฤติการณ์แบบนี้ ก็จะเกิดการปิดกั้น การรู้จักกัน กับ เชื้อโรค ทำให้ภูมิคุ้มกันคนเราทุกวันนี้  รู้จักเชื้อโรคน้อยมาก  เมื่อมีเชื้อโรคแปลกใหม่ เข้าสู่ร่างกาย  จึงทำให้เกิดเป็น โรคระบาด ได้ง่าย

 

ภูมิคุ้มกัน กับ เชื้อโรค

กองทัพภูมิคุ้มกัน ถูกลดทอนความสามารถ

        ภูมิคุ้มกันของเรา ทำงานได้จากข้อมูลของเชื้อโรค ดังนั้น ภูมิคุ้มกัน ต้องได้รับการเรียนรู้ ให้รู้จักเชื้อโรค  ต่างๆ ดังจะเห็นได้ จาก ในลำไส้ของคนเรา จะมี จุลินทรีย์ เป็นจำนวนมาก  จุลินทรีย์เหล่านั้น คือ ตัวแทนของเชื้อโรค ที่ภูมิคุ้มกันต้องรู้จัก

       การที่คนเรา ใช้ยาปฏิชีวนะ  ยาฆ่าเชื้อ ทำให้จุลินทรีย์ที่ดี ในลำไส้ ก็จะถูกทำลายไปด้วย  อีกทั้งการที่คนเราชอบบริโภคเนื้อสัตว์ มากกว่า การบริโภคผักผลไม้  เพราะเยื่อไยของพืช  คืออาหารของจุลินทรีย์  ทำให้การดำรงอยู่ของจุลินทรีย์  เป็นไปได้ อย่างยาก ลำบาก จำนวนจุลินทรีย์ก็ลดลง ทำพลทหาร กองทัพภูมิคุ้มกัน ขาดความรู้ และ ถูกลดทอนความสามารถลงไปด้วย

ความเครียด คือไส้ศึกของร่างกาย

        ความเครียดคือ โรงงานผลิตอนุมูลอิสระ แต่การที่เครียดแต่พองาม มันก็จะเกิดมีอนุมูลอิสระนิดหน่อย ซึ่งจะมีประโยชน์ ในการช่วยทำลาย เชื้อโรคให้กับร่างกายได้  แต่ถ้ามีความเครียดมากเกิน อนุมูลอิสระเกิดมากไป มันก็จะไปกด ภูมิคุ้มกัน มันก็ไม่ต่างอะไรกับไส้ศึก ที่เปิดทางให้ศัตรู พวกเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ความเครียด

        นอกจากความเครียดของตัวเองแล้ว คนเรายังรับเอา ความเครียดจากเนื้อสัตว์ เข้าไปช่วยกัน กดภูมิคุ้มกัน เปิดทางให้เกิดโรค หรือสนับสนุนให้เชื้อโรค หรือมะเร็ง ทำงานได้ไวมากขึ้น เกิดความลำบากต่อการรักษาโรค กองกำลังทหาร ภูมิคุ้มกัน ที่มีน้อย เพราะถูกปิดกั้นการทำงาน  การป้องกันโรคก็ทำไม่ได้

แม่ทัพ ในสงคราม ภูมิคุ้มกัน กับ เชื้อโรค มีไม่พอ

       อายุที่มากขึ้น ความเครียด การขาดการพักผ่อน การอยู่กับรังสี หรือสารเคมี ทำให้จำนวนภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะ มีจำนวนลดลง  โดยเฉพาะ NK Cell  มีน้อย จนไม่อาจป้องกันการติดโรคได้  และยังส่งเสริมให้โรคเรื้อรังในร่างกายปะทุ ลุกลามไปได้เร็วมากกว่าเดิม

       ลำพังการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ  แบบทั่วไป ที่เราเห็นได้ประจำจนชินว่า การเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา แต่แท้ที่จริงแล้ว การเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันคอยป้องกันโรคให้เรา  ที่เราเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติไป ของระบบภูมิคุ้มกัน

วิถีชีวิตแนวใหม่ (New normon)

       การเพิ่มกิจกรรมบางอย่าง เข้าไปในชีวิตของคุณ  เพื่อให้ร่างกายคุณ มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง 4ไล้ฟ์ ภูมิคุ้มกันธรรมชาติ คือ ข้อมูลของเชื้อโรคจากธรรมชาติ ที่จะเข้ามาทดแทนที่ การที่ภูมิคุ้มกันของคุณ ขาดข้อมูลเชื้อโรค

       คุณก็ ยังคงใช้ชีวิตที่เป็นปกติของคุณ ไป แต่จะเสริมภูมิคุ้มกัน ด้วยการใช้ 4ไล้ฟ์ ภูมิคุ้มกันธรรมชาติ เติมเข้าสู่ร่างกาย ในทุกๆ วัน โชคดีแล้ว ที่คุณ ได้มารู้จัก 4ไล้ฟ์ ภูมิคุ้มกันธรรมชาติ โอกาสของการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งของคุณ จึงเกิดขึ้นแล้ว

การต่อสู้กับเชื้อโรคคุณต้องชนะ

ต่อให้ศึกจากเชื้อโรค หรือโรคระบาด จะรุนแรงสักแค่ไหน มันก็จะรุนแรงได้กับคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ  มันจะเกิดมีโรคกับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันธรรมชาติอยู่ในร่างกาย 4ไล้ฟ์ ภูมิคุ้มกันธรรมชาติ ช่วยให้ร่างกายคุณ อุดมไปด้วยภูมิคุ้มกันธรรมชาติ สงครามระหว่าง ภูมิคุ้มกัน กับเชื้อโรค ครั้งต่อไป คุณคือผู้ชนะ

ผลิตภัณฑ์ เพิ่มภูมิคุ้มกัน

ผลิตภัณฑ์ เสริมภูมิคุ้มกัน
วิทยุออนไลน์ อาหารเสริม เพื่อภูมิคุ้มกัน
[hfe_template id='2049']
วิทยุออนไลน์ เพื่อสุขภาพ
จำนวนผู้สนใจ

Loading

Share on Social Media
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x