สิ่งต้องทำ ใน การรักษาโรคเบาหวาน

การรักษาโรคเบาหวาน

การรักษาโรคเบาหวาน เกี่ยวข้องกับแนวทางหลายแง่มุม ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การจัดการยา และการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปใน การรักษาโรคเบา

Loading