หากคุณต้องการสุขภาพดี ฟัง 4Life วิทยุออนไลน์ เพื่อสุขภาพ ภูมิคุ้มกัน ให้คุณสุขภาพดีเร็ว หายป่วยง่าย ไม่มีโรคมารบกวน ด้วย ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

4Life วิทยุออนไลน์ เพื่อสุขภาพ ภูมิคุ้มกัน

4Life Tri-Factor
ว
4life Transfer Factor plus
4life Transfer Factor plus

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ช่วยให้ร่างกายของคุณรับรู้ตอบสนองและจดจําภัยคุกคามสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นด้วย 4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (4Life Transfer Factor®) โมเลกุลหน่วยความจําของระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ภายใน 2 ชั่วโมง!*

Loading